Co to jest BMI

BMI( Body Mass Index) jest to wskaźnik masy ciała, zwany również wskaźnikiem Queteleta II. Dzięki niemu można ocenić zagrożenia związane z wystąpieniem nadwagi lub otyłości i chorób z nią związanych np. cukrzyca, miażdżyca. Jest to wskaźnik, który stosuje się wyłącznie u osób dorosłych. Nie wykorzystuje się go u dzieci i młodzieży ze względu na ciągłe zmiany w budowie ich ciała. Ważną kwestią jaką należy poruszyć jest to, że wskaźnik masy ciała nie uwzględnia indywidualnej budowy ciała, masy tkanki mięśniowej, masy tkanki kostnej czy masy tkanki tłuszczowej, dlatego nie jest miarodajnym wskaźnikiem występowania nadwagi u np. sportowców.

BMI oblicz

Możemy skorzystać z internetowych kalkulatorów BMI lub wykorzystać prosty wzór matematyczny. Masę ciała podaną w kilogramach dzielimy przez wzrost podniesiony do kwadratu wyrażony w cm. Po obliczeniu wskaźnika masy ciała możemy odczytać czy istnieje szansa na wystąpienie chorób związanych z otyłością i nadwagą. Według poszerzonej klasyfikacji są to wartości:
< 16, 0 – wygłodzenie
16, 0–16, 99 – wychudzenie
17, 0–18, 49 – niedowagę
18, 5–24, 99 – wartość prawidłową
25, 0–29, 99 – nadwagę
30, 0–34, 99 – I stopień otyłości
35, 0–39, 99 – II stopień otyłości
≥ 40, 0 – III stopień otyłości.